A.S.D. Stralevanto 2000 21 Ottobre 2018 - 19° Stralevanto -